Nieuwe AVG-privacywet per 25 mei ook voor Dikke Mik van kracht.

BELANGRIJK!!

Per 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacywet op Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Dikke Mik Nijbroek werkt met diverse exploitanten, vrijwilligers en bezoekers, het veilig omgaan met alle bedrijfs-/persoonsgegevens is voor onze stichting bijzonder belangrijk. Wij zullen nooit zonder toestemming persoonsgegevens doorgeven aan andere organisaties en/of personen, tevens garanderen wij nooit bewust (persoons)gegevens te zullen misbruiken. De kans op het maken van een onbedoelde fout zit echter in een klein hoekje. Helemaal is dit het geval indien hier om één of andere (juridische) reden doelbewust naar wordt gezocht.
Wij verzoeken u in alle voorkomende gevallen uw vraag/ongenoegen schriftelijk aan ons te melden via deze website (Tab "Contact en route" op de startpagina) en/of onze Facebook-pagina, waarna dit in behandeling wordt genomen en in geval van een gegronde melding waar nodig wordt aangepast/verwijderd.
In alle gevallen zal hierover contact met u worden opgenomen.

Dit meldingsverzoek geldt tevens voor de vele honderden gepubliceerde foto’s op onze website, deze zijn puur en uitsluitend gemaakt en gepubliceerd om het positieve en gezellige karakter van ons jaarlijkse dorpsfeest weer te geven. Als hier foto’s bij staan die u om familiaire redenen (uzelf of bijvoorbeeld i.v.m. uw kind of een inmiddels overleden gezinslid) niet gepubliceerd wilt hebben, verzoeken wij u dit (incl. jaartal en fotonummer) schriftelijk aan ons te melden. Wij zullen deze foto('s) vervolgens binnen een week van onze website verwijderen.

Voor de toekomst:
Wij verzoeken u alleen schriftelijk aan ons door te geven als u NI
ET wilt dat foto’s over/met u of uw gezinsleden gepubliceerd worden.
Alle ontvangen meldingen en gedane acties ter afhandeling worden in onze administratie geregistreerd zodat deze, indien gevraagd/gewenst kunnen worden getoond aan de overheid en/of andere juridische instanties.

Stichting Dikke Mik dorpsfeesten Nijbroek is er puur voor uw en ons feest in ons kleine dorp, laten we dát samen nog jaren zo laten voortbestaan.

AVG DM 2018